Ferievedlimfjorden
Mors, Natur, Vandre, Par

Destination Limfjorden

Destination Limfjordens formål er at markedsføre og fremme turismen i Morsø, Struer og Skive kommuner. Læs om destinationens vedtægter, generalforsamlinger mv. her.

Destination Limfjorden vil markedsføre Morsø, Skive og Struer Kommuner som en attraktiv feriedestination. Dette gør vi igennem relevante projekter, hvor vi udvikler området og formidler ny viden til gavn for turisterhvervet. Vi skaber stærke samarbejder og netværk på tværs i destinationen og i Danmark, da vi sammen kan skabe bedre løsninger.

Bestyrelsen for Destination Limfjorden

Hans Ejner Bertelsen, Borgmester Morsø Kommune
Niels Viggo Lynghøj, Borgmester Struer Kommune
Peder Chr. Kirkegaard, Borgmester Skive Kommune
Formand, Charlotte Overgaard Clausen, formand i Morsø Turistforening
Jørgen Christiansen, ejer af ’Paa Herrens Mark’
Kristina Skøtt Pedersen, ejer af Tambohus Kro & Badehotel
Lars Falk, lektor på UCN

Destination Limfjordens vedtægter

Læs Destination Limfjordens vedtægter her